Lokale Petitie

Diverse correspondentie met de gemeente en twee inspraken bij een vergadering commissie Samenleving, heeft de gemeente Lansingerland niet in beweging kunnen brengen om zich in de 5G-materie te verdiepen en een eigen standpunt in te nemen.

Lees verder wat deze petitie inhoudt, en wat deze petitie niet is.

Of klik hier voor de volledige petitietekst
Waarom een lokale Petitie?

Diverse correspondentie tussen de initiatiefneemsters van 5G Lansingerland en de gemeente, en daarnaast twee inspraken bij een vergadering commissie Samenleving van de gemeente, heeft de gemeente Lansingerland niet in beweging kunnen brengen om zich in de materie te verdiepen en een eigen standpunt in te nemen.

De gemeente Lansingerland reageert in een brief van 12 december 2019 als volgt:

De gemeente is op de hoogte van de plannen van de Rijksoverheid over de uitrol van het 5G-netwerk voor digitale ontwikkelingen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk. Dit betreft ook de bestaande zorgen in de samenleving over de gezondheidsrisico’s van straling door de aangekondigde komst van 5G, die u in uw brief noemt. Nader onderzoek, geïnitieerd door het Rijk, wordt nog gedaan. De gemeente doet zelf geen onderzoek.

Op het moment dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk (of de VNG) zal de gemeente hiervoor beleid ontwikkelen. Tot die tijd werken wij niet aan beleid of de aanpak en uitrol specifiek gericht op het 5G-netwerk.”

Echter de gemeente Lansingerland was aanwezig bij een regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden van Kennisplatvorm CROW van 20 juni 2019. Onderwerp van deze bijeenkomst was: “Uitrol 5G netwerk en smart grid voor elektrische laadpalen”. Tijdens deze bijeenkomst waarschuwt de gemeente Rotterdam andere gemeentes over de ruimtelijke gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk en wijst zij erop dat zij hiervoor snel beleid moeten maken. Verder geeft de gemeente Rotterdam aan: “Het is cruciaal dat je als gemeente op voorhand beleid maakt,..”. Ook aandachtspunten voor dit te maken beleid worden tijdens deze bijeenkomst besproken.

Betekent het bovenstaande dat de gemeente Lansingerland het advies van de gemeente Rotterdam negeert? Wordt er echt geen beleid gemaakt? Op deze vragen hebben wij geen antwoord gekregen.

Het volgen van de plannen van de Rijksoverheid is geen goed idee. Uit gedegen onderzoek blijkt dat er sprake is van belangenverstrengeling, zie:

“Waar baseert de GGD zich op dat 5G niet gevaarlijk zou zijn?”

Wat houdt de Petitie in?

De petitie 5G Lansingerland is een oproep aan de gemeente Lansingerland om geen 5G netwerk in de gemeente uit te rollen zolang de effecten op mens, dier en milieu niet onderzocht zijn en er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat het veilig is. Afwezigheid van bewijs is immers geen bewijs van afwezigheid van de gezondheidsrisico’s.

Tevens is het een verzoek aan de gemeente om een duurzaam antennebeleid te ontwikkelen. Met daarin ruimte voor inspraak. Telecombedrijven hebben op dit moment zo goed als vrij spel bij het plaatsen van antennes lager dan vijf meter en small cells lager dan een halve meter. Zelfs gemeenten hebben hier nauwelijks invloed op.

Meer invloed voor burgers, milieuorganisaties en de gemeente zelf kan met de nieuwe omgevingswet in 2021 mogelijk gerealiseerd worden. Voor 5G zijn heel veel antennes nodig: in iedere straat zullen meerdere zendinstallaties bevestigd worden aan lantaarnpalen, bushokjes en ander straatmeubilair; de plaatsing kan niet éénzijdig aan telecombedrijven overgelaten worden.

Lees hier de volledige petitietekst

Wat is deze Petitie niet?

Met het ondertekenen van de petitie neem je géén stelling in in het stralingsdebat: je doet géén uitspraak over dat je denkt dat straling wel of niet schadelijk kan zijn. Je doet enkel een beroep op het gezond verstand om geen nieuwe technologie in te voeren die zo een impact heeft op ons leven, leefomgeving en milieu zonder dat het wetenschappelijk onderzocht is en veilig bevonden.
Normaliter wordt een product uitvoerig getest op gezondheidsrisico’s voordat het op de markt wordt toegelaten: van nieuw medicijn tot een stoel van Ikea. Voor 5G zou dat ook moeten gelden, zeker gezien de huidige wetenschappelijke onzekerheid over de gezondheidsriciso’s van straling van de huidige 2G, 3G en 4G.  

De volledige petitietekst